Ko-Gi -kurssinjohtajaksi vuoden 2022 kursseille

Oletko kokenut partiokouluttaja ja partiojohtamisen kehittämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen, joka partiopolulle sopisi uusi ikimuistoinen, haastava ja elämyksellinen pesti? Ko-Gi-ryhmä etsii uusia jäseniä Ko-Gi-kurssinjohtajan pestiin vuoden 2022 kurssitoteutuksille.

Ko-Gi-kurssinjohtajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi sekä näköalapaikan järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Haemme kurssinjohtajan pestiin Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo aiempaa Ko-Gi-kouluttajakokemusta hankkineita aikuisia, joilla on näyttöä vaativien projektien läpiviennistä. Sinulla on palava into tehdä untuvikoille laadukas kurssi yhdessä muun staabisi kanssa ja kaikkien kurssien yhteisiä suuntaviivoja noudattaen, aiempia kokemuksia hyödyntäen ja kurssia uudistaen. Pystyt tekemään yhteistyötä muiden staabien kanssa liittyen kurssien suunnitteluun, toteutukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Kaksivuotinen pesti Ko-Gi-ryhmän jäsenenä alkaa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Pestin oleellinen osa on oman kurssin johtaminen ja toteuttaminen pestin ensimmäisenä vuonna, mutta pestiin kuuluvat tärkeinä elementteinä myös partiojohtajien jatkokoulutuksen kehittäminen erityisesti 2. vuonna sekä Ko-Gi-raporttien lukeminen ja palautteiden kirjoittaminen sekä staabikoulutusten järjestäminen ja niihin osallistuminen yhdessä muun Ko-Gi-ryhmän ja staabien kanssa. Ryhmän jäsenten kehittämistehtävistä sovitaan tarkemmin pestikeskustelun yhteydessä ja pestin edetessä ryhmän kehittämistarpeiden ja kunkin oman kiinnostuksen pohjalta.

Kurssitoteutukselle voidaan myös pestata kurssinjohtajapari, jonka työnjaosta sovitaan yhteisesti erikseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin keskeinen sisältö:
• Ko-Gi-kurssin johtaminen, suunnittelu ja raportointi
• Kurssin kouluttajien rekrytointi, pestaus, perehdytys ja pestin tuki
• Koulutuksen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen yhteistyössä ryhmän muiden jäsenten ja staabien kanssa; kehitystyön koordinointi sekä oman staabin toiminnan osalta että staabien välillä
• Ko-Gi-ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin (esim. staabikoulutukset) osallistuminen
• Ko-Gi-raporttien lukeminen ja niistä palautteen antaminen kurssilaiselle ja Ko-Gi-ohjaajalle
• Yhteydenpito Partioaseman työntekijään omaan kurssiin ja kehittämistehtäviin liittyvissä asioissa.

Pestin vaatima ajankäyttö:
Ryhmän kokoukset noin kahden kuukauden välein (voivat toteutua myös etänä ja/tai muiden tapahtumien yhteydessä), muut tapahtumat (esim. Johtajatulet, mahdolliset Ko-Gi-tapaamiset), staabikoulutukset ja Evo-koulutus. Lisäksi runsaasti muuta aikaa joustavasti oman harkinnan mukaan: Oman staabin kokoukset, lähijaksojen johtaminen ja jaksoille osallistuminen, sekä Ko-Gi-ryhmän kehittämisryhmien työskentelyn.

Tiedossa olevia päivämääriä:
• Uusien ryhmän jäsenten perehdytys: 13.-14.8.2021 (Rehvakka, Raasepori)
• Ryhmän kokouspäivä 3.10.2021 (Paikka auki)
• Staabikoulutukset: 8.-10.10.2021 (Mustajärvi, Loimaa) ja 4.-6.3.2022 (Paikka auki)
• Ryhmän kokouspäivä 27.11.2021 (Paikka auki)

Katso vuoden 2022 kurssitoteutukset Ko-Gi nettisivuilta.

Täytä hakemus