L-SP Kansainvälisen ja partioaatteellisen jaoston puheenjohtaja

Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto, eli kv-paatti, tukee piirin ja sen lippukuntien kansainvälistä ja partioaatteellista toimintaa. Jaoston vastuulle kuuluvat kansainvälisyys- ja globaalikasvatus, partioaatteellinen kasvatus, katsomuskasvatus sekä partiomatkat. Jaosto järjestää näihin liittyviä koulutuksia ja tapahtumia, sekä tuottaa muiden järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin näihin teemoihin liittyvää sisältöä ja materiaaleja.

Kansainvälisen ja partioaatteellisen jaoston puheenjohtajana vastuullasi on muun muassa jaoston kokousten valmistelu ja koolle kutsuminen noin kerran kuukaudessa, jaoston toiminnansuunnitteluprosessi ja toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta, sekä jaoston jäsenten tukeminen.
Jaoston puheenjohtaja osallistuu kahdesti vuodessa laajennettuun kasvatusryhmään, sekä pari kertaa vuodessa oman kasvatustiimin kokouksiin. Kansainvälisen ja partioaatteellisen jaoston puheenjohtaja edustaa piiriä Suomen partiolaisten laajennetussa kansainvälisten yhteyksien valiokunnassa (KVY).
Pestissä pääset oppimaan partiokasvatuksesta monipuolisesti kansainvälisyyden ja partioaatteen näkökulmasta. Pääset näkemään kansainvälisen partion järjestämistä myös kansallisella tasolla. Pääset myös kehittämään taitojasi aikuisten vapaaehtoisten johtamisessa.
Pestissä tukenasi on oma kasvatustiimi ohjelmaohjaajineen, piirihallituksen kasvatuksesta vastaava ministeri sekä SP:n KVY:n piirin ja lippukuntien kv-tuen tiimi.
Lisäksi piirin tarjoamat luottiskoulutus ja organisaatiossa toimiminen koulutus tukevat pestissäsi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Olet kiinnostunut partiokasvatuksesta (aate-, globaali- ja katsomuskasvatus) ja partion kansainvälisyydestä. Olet käynyt partiojohtajan peruskoulutuksen.
Johtamiskokemus ja kokemus järjestötoiminta on avuksi, mutta ei välttämätöntä. Tärkeintä on innostus ja kyky tarttua toimeen.

Lisätiedot

Lisätiedot
Jaoston jäsen Meri Vikström, meri.vikstrom@partio.fi
Ohjelmaohjaaja
Anna Kronlund, anna.kronlund@partio.fi

Täytä hakemus