L-SP Kasvatus-KO

Lippukunta tuo partiotoiminnan ydin tarvitsee tukeasi.

Tässä Koulutusryhmän avainpestissä pääseet tukemaan lippukuntia Kasvastus-Koulutusohjaajan roolissa. Vastuullesi kuuluu ikäkausijohtaja- ja taitokoulutuksen kokonaisuus – kouluttaminen, tukeminen ja kehittäminen. Tässä pestissä pääsee tekemään yhteistyötä ikäkausi- ja taitojaostojen kanssa koulutusten merkeissä.

Olet tähän pestiin sopiva, jos olet käynyt Ko-Gi-koulutuksen, tunnet paloa kasvatukseen ja Lippukunnan avainpestien kouluttamiseen. Aikaa tämän pestin hoitamiseen kuluu säännöllisesti kuukausittain vähintään Koulutusryhmän kokousten verran ja lisäksi ajoittain kurssien- / tapahtuminen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin vaatima aika. Saat pestiisi tukea toki koulutusryhmän muilta jäseniltä mutta myös SP:n koulutusohjaajaverkostolta. Pestiin kuuluu koulutusohjaajakoulutus jonka järjestämisestä vastaa SP. Tämä pesti on paripesti, teet yhteistyötä toisen Kasvatus-Koulutusohjaajan kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti myös partiokouluttajakurssin. Lisäksi ohjelmajohtajan koulutus tai vastaavat taidot auttavat pestissä toimimisessa. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista projekteista ja piirin toiminnasta.

Lisätiedot

anni.raiko@partio.fi tai otto.glader@partio.fi

Täytä hakemus