L-SP Ohjelmavalmentaja

Ohjelmavalmentaja on piiriluottis, joka toimii hyvin lähellä lippukuntia. Ohjelmavalmentaja on osa oman alueensa aluetiimiä ja tukee yhdessä muun tiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, ohjelmajohtajaa ja pestijohtajaa pestissään. Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen. Ohjelmavalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii ohjelmajohtaja, joka vastaa lippukunnan partiokasvatuksen ja partio-ohjelman toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelmavalmentaja toimii sekä valmentamalla ohjelmajohtajia johtajapestissään henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa ohjelmajohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä.

Ohjelmavalmentaja pitää yhteyttä alueensa ohjelmajohtajiin, sekä välittää tietoa lippukuntien ja muiden piiritoimijoiden välillä. Lisäksi ohjelmavalmentaja on osa piirin valmentajajaostoa. Ajankäytöllisesti pestiin kuuluvat osallistuminen valmentajajaoston kokouksiin 3 - 5 kertaa vuodessa sekä aluekokoukset (minimi 4 kertaa vuodessa) sekä henkilökohtaiset valmennustapaamiset.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ohjelmavalmentaja on partio-ohjelmaa ja lippukuntatoimintaa tunteva PJ-kurssin suorittanut, vähintään vaeltajaikäinen, jota lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus kiinnostaa. Pestin hoitajalta vaaditaan kykyä tulla toimeen erilaisten partiotoimijoiden kanssa sekä rohkeutta tarttua toimeen, kun sitä vaaditaan.

Lisätiedot

Pestiin kuuluvat sekä valmentajakoulutus että ohjelmajohtajakoulutus. Lisäksi pestissä saa oppia ja koulutusta partiokasvatuksen ja -ohjelman uusimmista asioista.

Lisätiedot valmentajajaoston pj Maikki Laukkanen

maija-liisa.laukkanen@partio.fi

Täytä hakemus