Mångfaldsgruppen, gruppmedlem

Uppdragets innehåll i korthet:

Mångfaldsgruppens grunduppdrag är att främja trygg, jämlik och inkluderande scoutverksamhet.

Som medlem i mångfaldsgruppen får du jobba för att garantera jämlikhet inom all verksamhet i förbundet. Vi strävar efter att verksamheten ska vara lika tillgänglig för alla, oavsett vilket utgångsläge personen har, därför jobbar vi bl.a. på att FiSSc ska bli bättre på att beakta tillgänglighet på sina evenemang.

På mångfaldsgruppens bord ligger bl.a. scoutkompisverksamheten som möjliggör deltagande i scouting för barn med behov av stöd samt att arrangera kurs i normkritiskt ledarskap och utbilda scouter och ledare i inklusionsarbete. Vi stöder förtroendevalda och kårledare i mångfaldsfrågor.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Möten och träffar ca. 1 gång i månaden, med undantag för sommarmånaderna. Dessutom innefattar uppdraget självständigt arbete eller arbete i smågrupp mellan mötena, enligt överenskommelse.

Enligt intresse även deltagande i seminarier och nationella träffar under veckoslut.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Intresse för gruppens verksamhetsområde och för att utveckla scoutingen i Svenskfinland
  • En vilja att främja tillgänglighet, jämlikhet och inklusion i scoutingen i Svenskfinland
  • Aktivt deltagande i gruppens egna möten och möten med andra grupper och därtill en del annat arbete enligt överenskommelse

Lisätiedot

  • Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter
  • Möjlighet att påverka i ett stort förbund
  • Möjlighet att lära känna nya vänner och skaffa dig kontakter inom scoutingen
  • Möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i mångfaldsfrågor
  • Möjlighet att påverka förbundets verksamhetsrutiner och handlingssätt

Täytä hakemus