Meripartioryhmän jäsen: kansainvälisyys- ja tapahtumavastaava

Meripartioryhmän kansainvälisyys- ja tapahtumavastaava luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä eri maiden meripartiolaisten kanssa.

Pestiin kuuluu yhteistyö KV-toiminnanalan kanssa sekä yhteydenpito Euroopan alueen meripartiolaisten Odysseus-ryhmään. KV-toiminnan tavoitteenaon tukea lippukuntien kansainvälistä toimintaa.

Lisäksi meripartioryhmän kansainvälisyys- jatapahtumavastaava vastaa meripartioryhmän tapahtumien koordinoinnista ryhmän tukemana.

Pestiä voi hakea myös yhdessä kaverin kanssa.

Pestissä pääsee oppimaan

Meripartiotoiminnan tukemista ja mahdollistamista SP:ntasolla. Toiminnan kehittämistä viestinnän kautta, sekä meripartioryhmänjäsenenä paljon uutta meripartiosta.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja

Verkostojen luominen ja niiden hyödyntäminen toiminnassa.Toiminnan kehittäminen.

Pestin vaatima ajankäyttö

Meripartioryhmän kokous noin 1 kerta/kk, lisäksikehittämis-, verkostoitumis- ja suunnittelutehtäviänoin 3h/viikko.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan rohkeaa asennetta, kiinnostusta meripartiotoiminnan näkyvyyden kehittämiseen sekä kansainväliseen verkostoitumiseen.

Lisätiedot

Lisätiedot: Kysy lisätietoa pestistä meripartioryhmän puheenjohtajilta. 

Täytä hakemus