#NoMissedSchoolDays -hankkeen puheenjohtajat

Oletko aina halunnut rikkoa tabuja ja edistää tasa-arvoa?

Kiinnostaako kehitysyhteistyö? 

Oletko aina halunnut johtaa omaa ryhmää työparin kanssa?

 

#NoMissedSchoolDays -hanke etsii puheenjohtajaparia vuosille 2021-2022. Projekti on alkanut vuonna 2019 ja se loppuu vuonna 2022 eli kyseessä ovat sen kaksi viimeistä vuotta. Hanketta tehdään Ugandan partiojärjestöjen kanssa kuukautistietoisuuden lisäämiseksi ja koulupudokkuuden vähentämiseksi Ugandassa sekä kuukautisiin liittyvien tabujen rikkomiseksi sekä Suomessa että Ugandassa.

 

Lue lisää projektista täältä: https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/projekti/projektin-kuvaus/

 

Hanke on osa Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyötä. Kehitysyhteistyötä tekemällä partiolaiset haluavat olla mukana rakentamassa globaalia oikeudenmukaisuutta ja partioliikkeen maailmanlaajuisuus luo vahvan pohjan kehitysyhteistyölle ja kansainvälisyys- eli globaalikasvatukselle.


Puheenjohtapari johtaa yhdessä hankeryhmää, joka koostuu noin seitsemästä jäsenestä. Pestiin kuuluu sekä projektin toteutuksen seuranta ja koordinointi Ugandassa että sen toteutus ja suunnittelu Suomessa. 

 

Puheenjohtajien tehtäviin kuuluvat esimerkiksi: 

-       Yhteydenpito Ugandaan

-       Kokousten vetäminen ja organisointi

-       Pestaaminen ja ryhmän johtaminen

-       Toiminnan suunnittelu yhdessä ryhmän kanssa ja toteutuksen seuranta

-       Hankehallinto yhdessä työntekijän kanssa

-       Ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hakijoilta toivotaan:

-       itsenäistä työskentelyotetta

-       oma-aloitteisuutta

-       stressinsietokykyä

-       kulttuurisensitiivisyyttä

-       joustavuutta

-       hyvää suomen ja englannin kielen taitoa 

-       kokemus kehitysyhteistyöstä ja hankehallinnosta katsotaan eduksi

 

Aiempi kokemus partiosta, nuorisojärjestössä tuntemuksesta ovat eduksi, mutta eivät edellytyksiä pestin saamiselle. 


Tässä pestissä pääset keräämään kokemusta projektityöskentelystä monipuolisessa joukossa, verkostoitumaan sekä oppimaan lisää kehitysyhteistyöstä. Hankkeen parissa pääset työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. 

 

Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun, mutta pesti edellyttää osallistumista loppuraportointiin alkuvuonna 2023. 

 

Pestin ajankäyttö: 

Osallistuminen projektin kokouksiin: ryhmän kokoukset sekä zoom-kokoukset Ugandan partiojärjestöjen kanssa pidetään joka toinen viikko ja ohjausryhmän kokouksia on kerran kuukaudessa. Pestiin kuuluu myös itsenäinen työskentely kokousten välissä.

Lisätiedot

Hankeryhmän puheenjohtajat:


Laura Silver (os. Kanninen)

Laura.Kanninen@partio.fi

040 8256804


Vilma Virtanen

Vilma.virtanen@partio.fi

040 5232745

Täytä hakemus