Nothamn: Chef för stranddalen

Chefer för programdalarna ansvarar för planeringen och det praktiska förverkligandet av programmet i en programdal (konkret innehåll, personresurser, material, säkerhetsaspekter osv.). Dalchefsparet/-trion leder det team som planerar och under lägret förverkligar programmet. Uppdraget förverkligas i tätt samarbete med cheferna för de olika åldersgruppernas program.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Är bekant med scoutingens sjöutbildning och har ett brett intresse för aktiviteter som sker på vattnet och i strandmiljö. Täytä hakemus