Osaamismestari, Finnjamboree Kajo 2022

Jokainen Kajolla pesteissä toimiva saa leiriltä mukaansa arvokkaita kokemuksia ja taitoja loppuelämäkseen. Osaamisesta on kuitenkin huomattavasti enemmän iloa, kun se osataan sanoittaa ja on hyödynnettävissä myös partiokuplan ulkopuolella vaikkapa koulu- ja työelämässä. Kasvatuksen Kehittämötiimi hakee joukkoonsa Osaamismestaria tai -mestariparia, jotta Kajolla hankittu osaaminen hyödyttäisi pestiläisiä vielä kauan leirin jälkeenkin ja että osaamisen tunnistaminen partiossa olisi projektin päätyttyä vielä vahvemmissa kantimissa. Kehittämötiimi keskittyy Kajolla tukemaan yksilöiden osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia leiriarjessa. Osaamisen tunnistamisen lisäksi tiimi vastaa projektissa muun muassa luotsaamisesta ja ohjaamattomasta vapaa-ajasta.

Kajon Osaamismestarina pääset tekemään partiossa kertyvää kokemusta näkyvämmäksi ja helpottamaan sen hyödyntämistä tulevaisuudessa myös oikeassa maailmassa. Teet yhteistyötä monien Kajon osa-alueiden kanssa ja pääset kehittämään yhteistyötä partion ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tehtäviisi kuuluu Osaamistiimin rekrytointi ja johtaminen, tiimityöskentely muiden Kehittämön mestareiden kanssa ja osaamisen tunnistamisen jalkauttaminen kaikkeen Kajon toimintaan yhdessä tiimisi kanssa.

Pestissä toimiminen vaatii itsenäistä työskentelyä, oman tiimin johtamista, osallistumista Kehittämötiimin kokouksiin 1-2 kertaa kuukaudessa ja runsaasti rajapintatyöskentelyä muiden projektin osa-alueiden kanssa.

Lisätietoja ilolla antaa Kehittämöpäällikkö Niilo Karjalainen (niilo.karjalainen@partio.fi / 040 575 9364)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Osaamismestarin tehtävässä oleellista on ymmärrys osaamisen tunnistamisesta partiossa ja sen ulkopuolella. Eduksi on myös esimerkiksi koulumaailman tai osaamismerkkijärjestelmän tuntemus, mutta kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi vaan tukenasi ovat muu Kehittämön väki sekä pysyväisorganisaation osaamisverkosto. Oman tiimisi johtajana tarvitset myös rekrytointi ja johtamistaitoja. Tärkeintä Kehittämötiimissä on kiinnostus toiminnan kehittämiseen, yksilöiden kehittymisen tukemiseen ja halu jättää jälkensä partioon projektin jälkeenkin.

Täytä hakemus