Osaamisverkoston jäsen – tule jakamaan osaamistasi kanssamme!

Haluatkoosaksi edelläkävijäverkostoa vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa hankittavanosaamisen tunnetuksi tekemisessä? Sinun ei tarvitse olla osaamisenammattilainen eikä edes partiolainen, kiinnostus osaamisasioihin kantaa jo pitkälle.

Pestissäsi sinua tukeeiso joukko asiantuntijoita, jotka jakavat osaamisensa kanssasi. Voit ollakiinnostunut esimerkiksi viestinnästä, kansainvälisestä yhteistyöstä,osaamisviennistä, piirien osaamisvastaavien tukemisesta, osaamismerkeistä tai vaikkapa oppilaitos- jatyöelämäyhteistyöstä. Pesti rakennetaan juuri sinun vahvuuksiesi jatavoitteidesi mukaisesti.

Osaamisverkosto on Suomen Partiolaisten vapaaehtoistuenvaliokunnan alainen verkosto, jonka tavoitteena on edistää partiossahankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaaminen on yksi partionstrategisista painopisteistä ja erittäin ajankohtainen teema myös esimerkiksioppilaitoksissa sekä työelämässä. Osaamisverkosto edistää muun muassa osaamisensanoittamista sekä kehittää työkaluja osaamisen tunnistamiseen jatunnustamiseen. Osaamisverkosto järjestää osaamiseen liittyvää koulutusta sekäedistää partiossa kertyvän osaamisen tunnetuksi tekemistä niin partiossa kuinsen ulkopuolellakin. Verkosto tekee yhteistyötä muiden järjestöjen jatoimijoiden kanssa.

Ydintiimi kokoustaa 6-8 kertaa vuodessa.


Pestissä pääset:

  • vaikuttamaan Suomen Partiolaisten osaamistyöhön ja siihen, että partiolaiset entistä paremmin arvostavat partiossa saamaansa osaamista ja osaavat myös hyödyntää sitä opinnoissaan ja työelämässä
  • vaikuttamaan valtakunnallisesti siihen, miten osaaminen ja nonformaali oppiminen tunnistetaan ja tunnustetaan partiossa ja partion ulkopuolella
  • kehittymään itse osaamisensanoittajana, tunnistajana ja tunnustajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Halukkuutta sitoutua edistämään osaamisasioita Suomen Partiolaisissa yhdessä muun verkoston kanssa toimien
  • Kiinnostusta osaamisen sanoittamiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen
  • Innostusta kehittää työkaluja ja käytäntöjä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen
  • Mahdollisuutta työskennellä itsenäisesti vastuullesi sovittuja osaamisasioita edistäen verkoston kokousten välissä

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä saat Osaamisverkoston puheenjohtajilta Tarja Niemiseltä ja Annina Kainulta tai SP:n koulutus ja osaamisasioiden toimihenkilöltä Matilda Kälvinmäeltä (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Täytä hakemus