Palveludeskin vuorovastaava (5 kpl), Finnjamboree Kajo 2022

Kajolle haetaan palvelukeskukseen Palveludeskin vuorovastaavia (5 kpl), jotka vastaavat vuorossaan palvelutilausten käsittelystä ja ohjaavat palveludeskin toimintaa.

Palveludeskin vuorovastaava toimii Palvelukeskuksen (Palke) tiimissä, joka kuuluu Palveluiden osa-alueen tiedonhallintaryhmään.

Palveludeskissä hoidetaan kootusti palvelutilausten vastaanotto, ensikäsittely ja neuvonta palvelumallin mukaisesti sekä tuotetaan lisäksi normaaleja toimistopalveluja kaikille leirin tekijöille asiakaspalvelupisteessä. Tiimin vastuulla on myös hoitaa kokoustilojen varauksia ja toimistohotellin järjestelyjä.

Pesti tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti leirin kaikkiin osa-alueisiin ja toimia osaajien yhdistäjänä ja toimintojen mahdollistajana yli eri osa-alueiden. Saat loistavan mahdollisuuden tutustua lähemmin Jiraan ja muihin partion O365 järjestelmiin. Tukenasi toimii palvelukeskustiimi sekä tiedonhallintaryhmä.

Pesti alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen elokuussa 2022.

Leirin valmisteluvaiheessa Palvelukeskustiimin virtuaalisia kokouksia on noin kerran kuussa, jonka lisäksi vuorovastaavat pääsevät suunnittelemaan palveludeskin toimintoja, hiomaan palvelutilausprosessia deskin näkökulmasta sekä kouluttautumaan ja testaamaan Jira toiminnanohjausjärjestelmää yhdessä mestarin kanssa.
Lisäksi pyritään pitämään koko tiedonhallintaryhmän 1-2 päivä- tai iltaseminaaria (livenä tai etänä mahdollisuuksien mukaan) vuoden aikana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tässä pestissä aikaisempi kokemus partioleirin palveluiden parista auttaa pestin hoitamisessa, jolloin palvelutarpeen ja sen tuottajan yhdistäminen on helpompaa. Se ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä, mikäli sinulla on kokemusta palvelutarpeiden kartoituksesta ja palvelun tuottajan ja tarvitsijan yhdistämisestä jostain muusta yhteydestä.

Täytä hakemus