Palvelupäällikkö, Suomen joukkue, Eurojamboree 2020

Johtoryhmähaku Eurojamboreelle 2020 Puolaanon nyt käynnissä!

 

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistäpartiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan EurojamboreellePuolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista.Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa onsekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinenpartiokokemus.

 

 

Pestinpäävastuut:

Tehtävään valitaan1-2 henkilöä

Vastuu joukkueenkokonaisturvallisuudesta ja turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessäMatka- ja Osallistujapäälliköiden kanssa.

VastuuSuomen joukkueen varusteiden ja tarvikkeiden hallinnasta

Tarvittavientoimenpiteiden suunnittelu ja johtaminen joukkueen sujuvan leiriarjenvarmistamiseksi.

Projektintiedonhallinnan suunnittelu ja toteutuksen johtaminen (mm. TietojärjestelmätO365, Kuksa), ilmoittautumisprosessi, analytiikka, aikataulutus jaleirirekisteri)

Projektintavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.

Päällikkö rekrytoitarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestivaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtäaikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussamerkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavattaidot tai kokemus:

Osaamistakokonaisturvallisuudesta ja riskienhallinnasta

Logistiikkaosaaminen katsotaan eduksi

Aiempaajamboreekokemusta

Organisointikykyä ja johtamistaitoja

Osaamistatiedonhallinnasta ja analytiikasta

Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista

Kykyätyöskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

Projektiosaamista,suuren projektin turvallisuuden ja tiedonhallinnan johtamista

Kansainvälisessäpartio ympäristössä toimimista

Yhteistyötaitojaja ihmisten johtamista


 


Täytä hakemus