Partio-lehden ja Partiomedian päätoimittajat

Etsimme Partio-lehdelle ja Partiomedialle kahta päätoimittajaa. Toinen päätoimittajista vastaa ensisijaisesti Partio-lehdestä ja toinen Partiomediasta (www.partio.fi/partiomedia). Molemmat osallistuvat juttujen editointiin ja suunnitteluun sekä kehitysprojekteihin. 

Päätoimittajat johtavat toimituskuntaa ja lehden sisällön suunnittelua. Toimituskuntaan kuuluu yli 20 vapaaehtoista, nuorta ja innokasta toimittajaa, kuvaajaa ja kuvittajaa. Lisäksi Suomen Partiolaisten toimistolla työskentelevät toimitussihteeri ja graafikko-taittaja toimivat päätoimittajien tukena. Toimituskunta kokoustaa neljä kertaa vuodessa: kesän alussa on kesäviikonloppu ja syyskuussa SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutusviikonloppu. Joulukuun ja maaliskuun kokoukset ovat yleensä arki-iltaisin. 

Päätoimittajien tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimituskunnan kokousten ja koulutusviikonloppujen valmistelu ja johtaminen, juttujen sisällöllinen läpikäynti ja editointi, toimituskunnan tukeminen ja palautteen antaminen sekä lehden taiton tarkistus yhteistössä toimitussihteerin ja graafikon kanssa. Lisäksi päätoimittajat kehittävät lehteä ja sen verkkojulkaisu Partiomediaa. 

Päätoimittajat kuuluvat Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokuntaan. Valiokunnan jäsenyys tutustuttaa myös Suomen partioviestintään ja sen kehittämiseen. Valiokunta kokoustaa noin kerran kuussa (mahdollisuus etäosallistumiseen). LIsäksi kaksi kertaa vuodessa on laajennetun valiokunnan kokous, johon osallistuvat SP:n valiokunnan lisäksi piirien viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat työntekijät ja vapaaehtoiset. 

Päätoimittajana pääset kehittämään viestinnällistä ja journalistista osaamistasi sekä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan Suomen suurinta partiomediaa kehitetään. Pääset miettimään myös kokonaisvaltaisemmin Suomen suurimman nuorisojärjestön viestintää ja markkinointia viestintä- ja markkinointivaliokunnan jäsenenä. Valiokunnan puheenjohtaja sekä viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen toimivat tukenasi pestissä.

Kokonaisuudessaan pestin hoitamiseen kuluu noin 10–20 tuntia kuukaudessa per päätoimittaja kokoukset ja koulutukset mukaan lukien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä toimiminen edellyttää aiempaa johtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä osaamista ja journalistista näkemystä, intoa ja ideoita sekä yhteistyökykyä. Hyötyä on myös hyvästä kielioppiosaamisesta sekä aiemmasta kokemuksesta partioviestinnästä ja kirjoittamisesta. 

Päätoimittajat toimivat toimituksen jäsenten pestiesihenkilöinä, pestaavat ja perehdyttävät uusia jäseniä toimitukseen ja tukevat sitä, että jokainen toimituskunnan jäsen saa pestissään mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Päätoimittajan vastuulla on myös kehittää lehden konseptia ja pitää huolta siitä, että jäsenet saavat laadukasta sisältöä. 

Työ on vapaaehtoistyötä.

Lisätiedot

Voit hakea päätoimittajaksi yhdessä päätoimittajaparisi kanssa tai yksin. Yksin ja yhdessä parina hakevat hakijat ovat samanarvoisessa asemassa rekrytoinnissa. Kerrothan hakemuksessasi, kummasta päätoimittajan tehtävästä (Partio-lehti vai Partiomedia) olet ensisijaisesti kiinnostunut.

Haku päättyy viimeistään 31.7. tai sopivien hakijoiden löydyttyä. Perehdytys pestiin alkaa mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2019. Päätoimittajat sitoutuvat lähtökohtaisesti olemaan pestissä kaksi vuotta. 

Jos jokin jäi mietityttämään, kysy rohkeasti nykyisiltä päätoimittajilta: Sonja Parkkinen (Partio-lehti) ja Salla Varpula (Partiomedia), sähköpostit etunimi.sukunimi@partio.fi.

Nykyiset päätoimittajat tarjoavat pestiin valittaville myös mahdollisuuden mentorointiin ja tukeen ensimmäisen vuoden ajan. 

Partio-lehden kohderyhmää ovat 15–22-vuotiaat partiolaiset eli samoajat ja vaeltajat. Lehdellä on yli 100 000 lukijaa. Partiomediaan tehdään sisältöjä lisäksi tarpojille ja aikuisille. 

Täytä hakemus