Piirileiri Valkama 2020: Ohjelmalaaksonpäällikkö

Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmaa Uudenmaan Partiopiiri piirileirille Valkamalle. 

Ohjelmalaaksojen tavoitteena on tarjota jokaiselle ikäkaudelle ikäkauden mukaista ohjelmaa, jotka tarjoavat elämyksiä ja mahdollisesti uuden taidon opettelua sekä uusia kokemuksia. Ohjelmalaaksoja on 4, joiden suunnitteluista, hankinnoista ja toteutuksesta vastaa yhteensä 8 päällikköä.

Pesti toteutetaan parijohtajuutena, jolloin voit lähteä mukaan yhdessä kaverin kanssa tai yksin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ohjelmalaakson päällikön tehtävät:

  • Johtaa yhdessä parin kanssa heidän pestaamaansa tiimiä.
  • Suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa leirille.
  • Suunnittelee ja esittää hankinnat ohjelmajohtajille.

Toivomme sinulta positiivista asennetta, innostusta ja halua oppia uutta, organisointikyky on myös tarpeen. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitoja kannustavassa ja positiivisessa tiimissä.

Pestin alkuaikoina kokoonnutaan n. kaksi kertaa kuukaudessa, ja leirin lähestyessä n. viikoittain. Pestiin hakiessasi sitoudut osallistumaan leirille. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Täytä hakemus