Pohjanmaan Koulutusryhmän varapuheenjohtaja

Ryhmän varapuheenjohtajana toimia puheenjohtajan ja piirihallituksen jäsenen kanssa yhteistyössä ryhmän toiminnan suunnittelussa. Toimia ryhmän puheenjotajan, jos PJ on estynyt. Koryn omien tapahtumien, toiminnan ja kokousten suunnittelu PJ:n kanssa.
Pohjanmaanpartiolasten koulutustoiminnan kehittäminen osana Koulutusryhmää (KoRy).
KoRyn toimintasuunnitelmanja talousarvion tekemiseen osallistuminen.
Osallistua ainakin kerranvuodessa yhdelle piirin tai SP:n kurssille kouluttajana.
Pestaajana toimii Pohjanmaanpartiolaisten koulututusryhmän puheenjohtaja.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla tulee olla Partionjohtajan peruskurssi sekä Partionjohtajan jatkokurssi (Ko-Gi) suoritettuna. Koulutusohjaajakoulutuksen suorittaminen on suureksi eduksi. Jos se vielä puuttuu, niin pitää sitoutua siihen, että käyt sen mahdollisimman pian. Myös partiokouluttaja koulutksesta on hyötyä.
Kiinnostusta, intoa ja kokemusta partiokoulutusten pitämisestä.

Ajankäyttövaatimukset:
KoRy:n kokous kerrankuukaudessa n 2h.
Kohtaus yksi viikonloppuvuodessa
SP:n vapaaehtoistuen laajennetun valiokunnan kokoukset kaksi kertaa vuodessa. Keväällä viikonloppu ja syksyllä yksi päivä.
KO -verkoston etäkokoukset3-4 /vuosi ja yksi lähikokous kerran kahdessa vuodessa.
Hattu leiri (PP:n KoRynsuunnittelu vuorokausi)
Pohjanmaan luottamushenkilöpäivät Tuulevat kahdesti vuodessa, kaksi viikonloppua.

Lisätiedot

Tukea tarjolla:
Piirinkoulutusryhmä, KoRy:n PJ ja koulutuksesta vastaava työntekijä.


Koulutusta pestiin tarjolla:
SP:nKoulutusohjaajakoulutus
Kohtaus
KO verkostonkokoukset
Hattu-leiri, laajennettulu piirin koulutusryhmän tapaaminen

Täytä hakemus