Programgruppen, ansvariga för scoutprogrammet och programsatsningar

Programgruppen söker två personer som vill arbeta med scoutprogrammet och med Finlands Scouters programsatsningar. Du kan ansöka om uppdraget tillsammans med en kompis, eller som enskild scoutledare.

(En programsatsning är en 1-2 årig satsning på ett visst delområde i scoutprogrammet. Under året/åren lyfts aktiviteter kring delområdet upp, och mängder av bra tips och trix skapas för aktiviteterna. 2022-2023 är FS programsatsning hållbarhet.)

Du som arbetar med programsatsning och scoutprogrammet koordinerar hur FiSSc förverkligar Finlands Scouters programsatsning och har helhetskoll på scoutprogrammet och följer med de uppdateringar som sker i det. Som ansvarig för scoutprogrammet och programsatsningar får du på nära håll vara med och påverka vad som är på gång, och vilka delar som lämpar sig för FiSSc.
År 2023 hör alltså dessa bitar till uppdraget:
- koordinera hur programsatsningen kring hållbarhet syns i FiSSc
- hålla koll på uppdateringar i scoutprogrammet och arbeta för att FiSSc:s kårer kan ha nytta av dessa
- ha koll på digitala plattformer och verktyg som seppo.io, kompassen och scoutprogrammet.fi
- stöda lotsarna i kårerna genom att erbjuda diskussionstillfällen och -forum, samt utarbeta kårteams- / områdeslotsar.

Du arbetar som en del av programgruppen, och stöder vid behov de andra gruppmedlemmarna i deras uppdrag, och får såklart också själv stöd i ditt uppdrag av de andragruppmedlemmarna.

Längd på uppdrag: 1 år i taget. Du får gärna vara med flera år.

Uppdraget kräver (i tid): Programgruppsmöten ca 1/månad (med undantag för sommaren). Självständigt arbete mellan mötena; kontakt med andra förtroendevalda och grupper kring kårkontakt och programutveckling, i medeltal 1-2 kvällar per månad.

Utöver gruppens egna träffar är det bra om du kan delta i träffar som är gemensamma för alla FiSSc:s förtroendevalda (Närmast vårseminarium ett veckoslut i januari, samt scoutledarträffarna på våren och hösten).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att lära sig hur scoutprogrammet är uppbyggt
•Intresse av att hålla koll på uppdateringar som sker i scoutprogrammet.
•Kunna komma med nya ideér och förslag på hur vi kan utveckla de paket vi erbjuder kårerna i dagsläget
Vad ger vi dig?
•Möjligheten att utveckla scoutprogrammet, samt de programpaket vi erbjuder kårerna.
•En insikt i hur scoutprogrammet fungerar inom förbundet, och verktyg för att kunna stöda de som behöver stöd.
•Personlig utveckling.
•Nya kontakter inom förbundet.
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Lisätiedot

Om programgruppen: Programgruppen ansvarar för att evaluera och utveckla programverksamheten och koordinera förverkligandet av programevenemang genom att producera stödmaterial och erbjuda handledning för de evenemangsansvariga. Ytterligare ansvarar programgruppen även för stöd och utveckling av tävlingsverksamheten, den internationella verksamheten och åskådningsfostran.

Täytä hakemus