Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien asiantuntija – Finnjamboree Kajo 2022

AAC-menetelmien asiantuntija vastaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä ja huomioimisesta leirin suunnittelussa ja toteutuksessa. Olet myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa saavutettavuuden infopistettä leirillä.
Tulet tekemään yhteistyötä laajasti eri leirin osa-alueiden kanssa, oleellisia ovat muun muassa tiedotus, ohjelma ja elämys.
Pesti edellyttää osallistumista Kielellisen saavutettavuuden yhteisiin suunnittelu-Teams-palavereihin noin kerran kuussa ja oman pestin toteutukseen kokousten ulkopuolella

Tukea pestin hallintaan saat kielellisen saavutettavuuden mestareilta.

Työvoimaksi saat puhevammaisten tulkkiopiskelijoita.

Pesti alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022
Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on tietoa ja taitoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä, niiden käytöstä sekä käytön ohjaamisesta.
Pesti edellyttää omatoimisuutta sekä itsenäisyyttä ja tiedonhakutaitoja. Pesti ei edellytä aiempaa partiokokemusta

Lisätiedot

Rekrytointi on auki 30. marraskuuta asti tai niin kauan kunnes pestattava on löytynyt

Täytä hakemus