Resurssipäällikkö, Suomen joukkue, Eurojamboree 2020

Johtoryhmähaku Eurojamboreelle 2020 Puolaanon nyt käynnissä!

 

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistäpartiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan EurojamboreellePuolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista.Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa onsekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinenpartiokokemus.

 

 

Pestin päävastuut:

Projektin taloudensuunnittelu ja toteutuksen johtaminen

Mahdollisen stipendijärjestelmän luominen

Joukkueen yhteisen kaluston javarusteiden hankintojen suunnittelusta ja toteutuksen johtamisesta

Projektintavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.

Päällikkö vastaakontrollerin rekrytoimisesta ja muiden yhdessä sovittavien tekijöidenrekrytoimisesta omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestivaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtäaikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussamerkittävää ajankäyttöä.

Pesti ei edellytä kykyä lähteäPuolaan varsinaiselle leirille.

Pestissä tarvittavattaidot tai kokemus:

Vahvaa talousosaamista. Kokemusta suurtenbudjettien hallinnasta (projektin budjetin suuruusluokka miljoonia euroja)

Osaamistahankintaprosesseista

Eduksi katsotaanalan koulutus tai työkokemus taloudesta

Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista

Organisointikykyä ja johtamistaitoja

Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista

Kykyätyöskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Eduksi katsotaananalytiikka ja IT-taidot

Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

Projektiosaamista, suuren projektin resurssijohtamista

Yhteistyötaitojaja ihmisten johtamista

Kansainvälisessäpartioympäristössä toimimista


Täytä hakemus