Samhällsgruppen, gruppmedlem med fokus på hållbarhet

Längd på uppdraget: 1 år

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? Då är det här uppdraget för dig.

Vad är samhällsgruppen?

Samhällsgruppen uppmuntrar, informerar och stöder kårerna att vara aktiva samhällsaktörer. Detta görs t.ex. genom att uuppmärksamma olika val och uppmuntra till påverkan mellan och under val. Gruppen arbetar även med att främja och utveckla hållbarhet inom scoutingen. Gruppen bevakar scoutingens intressen inom det finlandssvenska fältet och koordinerar samarbeten med andra finlandssenska aktörer. Gruppen planerar också deltagande i olika externa satsningar samt stöder olika kampanjer.

Samhällsgruppen består av gruppordförande, FiSSc:s frivilligkoordinator och gruppmedlemmar med olika ansvarsområden.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som gruppmedlem i samhällsgruppen kan du arbeta med följande:
 • Fundera på olika sätt att vara aktiv en aktiv samhällsaktör i förbundet
 • Vara med och utveckla hållbarhetsarbetet i förbundet
 • Vara med och utveckla olika sätt att uppmuntra och utveckla hållbarhet i kårerna
 • Arbeta för att engagera scouter (speciellt unga) att fundera på och utveckla sina påverkansmöjligheter gällande olika hållbarhetsfrågor

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Uppdraget kräver deltagande i gruppens möten och eventuella veckoslutsevenemang (2-3/termin). Därtill eget arbete mellan mötena.
 • Du förväntas delta i FiSSc:s vårsemi. Det är ett introduktionsseminarium som ordnas i januari för alla förtroendevalda i FiSSc; det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet. Med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Du stöds i uppdraget av:

 • Grupptrion: gruppordförande, frivilligkoordinatorn och styrelsemedlem
 • Samhällsgruppens andra medlemmar
 • FiSSc:s redan nu gjorda stödmaterial och verktyg

Vad ger vi dig? 
 • Möjlighet att utveckla ditt eget samhällsengagemang i hållbarhetsfrågor
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i studier/arbetslivet
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra i FiSSc
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi¨
 • Rätt att bära en förbundshalsduk
 • En ypperlig möjlighet att få insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar

Täytä hakemus