Samhällsgruppen, vice ordförande med ansvar för hållbarhet

Längd på uppdraget: 1 år

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill leda gruppens arbete med det? Då är det här uppdraget för dig.

Vad är samhällsgruppen?

Samhällsgruppen uppmuntrar, informerar och stöder kårerna att vara aktiva samhällsaktörer. Detta görs t.ex. genom att uppmärksamma olika val och uppmuntra till påverkan mellan och under val. Gruppen arbetar även med att främja och utveckla hållbarhet inom scoutingen. Gruppen bevakar scoutingens intressen inom det finlandssvenska fältet och koordinerar samarbeten med andra finlandssvenska aktörer. Gruppen planerar också deltagande i olika externa satsningar samt stöder olika kampanjer.

Samhällsgruppen består av gruppens ordförande, en vice ordförande med ansvar för hållbarhet, FiSSc:s frivilligkoordinator och gruppmedlemmar med olika ansvarsområden.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulisserna" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap och får se hur scouting ser ut i olika kårer och i olika delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som vice ordförande med ansvar för hållbarhet arbetar du med följande:
 • Leda gruppens arbete i hållbarhetsfrågor
 • Fundera på olika sätt att man kan vara en aktiv samhällsaktör inom förbundet
 • Vara med och utveckla hållbarhetsarbetet i förbundet
 • Vara med och utveckla olika sätt att uppmuntra och utveckla hållbarhet i kårerna
 • Arbeta för att engagera scouter (speciellt unga) att fundera på och utveckla sina påverkningsmöjligheter i samhället gällande hållbarhetsfrågor

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Starkt intresse för hållbarhetsfrågor
 • Uppdraget kräver deltagande i gruppens möten och eventuella veckoslutsevenemang. Därtill eget arbete mellan möten.
 • Du förväntas delta i vårsemi. Det är ett introduktionsseminarium som ordnas i januari för alla förtroendevalda i FiSSc; det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjlighet att träffa andra förtroendevalda
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet. Med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.


Lisätiedot

Du stöds i uppdraget av:

 • Grupptrion: gruppordförande, FiSSc:s frivilligkoordinator och styrelsemedlem
 • Samhällsgruppens andra medlemmar
 • FiSSc:s redan nu gjorda verktyg och stödmaterial

Vad ger vi dig? 
 • Möjlighet att utveckla ditt eget samhällsengagemang i hållbarhetsfrågor
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser du garanterat har nytta av i arbteslivet/studier. 
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc
 • Utbildning och introduktion till uppdrag
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi
 • Rätt att bära förbundshalsduk
 • En ypperlig möjlighet att få insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar 

Täytä hakemus