Scoutmedier, Chefredaktör för webbmedia

Som chefredaktör får du sätta dina journalistiska kunskaper på prov – de två chefredaktörerna producerar tillsammans Scoutposten och allt relaterat webbinnehåll. Du koordinerar produktionen av material och vill också vara med och skriva/fota/filma/korrekturläsa!

Som ansvarig för tryckt media är det ditt ansvar att se till att Scoutposten kommer ut fyra gånger om året. Du får hjälp med korrekturläsning och planering, men förväntas själv ta ansvar för innehållet. Layouten sköts helt externt med din input.

Som ansvarig för webbmedia är du ansvarig för Scoutpostens innehåll på webben – se scout.fi, och rulla ner dig till “Scoutmedier”. Konceptet kan fritt utvecklas enligt dina egna tankar t.ex. till att inkludera mer video.

Vi förväntar oss att de två chefredaktörerna jobbar som ett team och producerar innehåll som gör att Scoutposten och Scoutmedier känns som samma plattform och kommunikationskanal. Indelningen i webbmedia och tryckt media kan ifall de två chefredaktörerna själva kommer överens om det göras mer flytande.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdraget kräver ungefär två timmar i veckan fram till skribenternas deadline, efter det lite mer fram tills numret är klart. Täytä hakemus