Sisuasiantuntija, Moninaisuusryhmän jäsen

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.


SP:n moninaisuusryhmä edistää moninaisuuden toteutumista partiossa, ylläpitää partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä ohjaa ja kouluttaa moninaisuusaiheita muille partiotoimijoille. Moninaisuusryhmä koostuu mm. sisupartion, monikulttuurisuuden, sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalisen tasavertaisuuden asiantuntijoista. Nyt etsimme asiantuntijaa sisutoiminnasta vastaavaksi henkilöksi.


Sisupartiotoiminta on erityistä tukea tarvitseville partiolaisille kohdennettua toimintaa, jonka juuret ja perinteet ovat yhteisiä koko partiotoiminnalle. Sisupartiotoiminnan tavoitteena on tarjota samaa laadukasta partiotoimintaa myös niille, jotka tarvitsevat siihen erityisiä apuvälineitä, kommunikaation tukea tai muuten poikkeavia järjestelyjä. Sisutoiminta ei kuitenkaan ole ”meiltä heillä” –toimintaa. Parhaimmillaan se on yhdessä tekemistä ja yhdessä kokemista. Tunnetta siitä, että sinä ja minä – me – muodostamme parin, jossa molemmat antavat ja saavat. Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Moninaisuusryhmän sisuasiantuntijana olet mukana tukemassa ja kehittämässä sisutoiminnan toteutumista valtakunnallisesti.Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tehtävässä tärkeää on kiinnostus sisutoiminnasta partiossa sekä halu oppia ja kehittää uutta. Odotamme sinulta mahdollisuutta olla kehittämässä ja tukemassa valtakunnallista sisupartiotoimintaa. Sisuasiantuntijana olet mukana moninaisuusryhmän jäsenenä toteuttamassa ja kehittämässä myös kokonaisvaltaista tasa-arvoista ja yhdenvertaista partiotoimintaa valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Jätä hakemuksesi lomakkeella tai kysy lisää! Yhteydenotot: sanna.nygard@partio.fi

Täytä hakemus