Sjörådet, marknadsföringsansvarig

Vad går uppdraget ut på:

Som marknadsföringsansvarig i sjörådet arbetar du för att de utbildningar, evenemang, seglatser och satsningar som sjörådet arbetar med syns i förbundets informationskanaler. Arbetet kan handla om att skapa planscher, göra inlägg för social media eller skriva korta marknadsföringstexter för nyhetsbrev. Som stöd har du resten av sjörådet och programkoordinatorn, samt evenemangsstaber och skeppare då dessa finns. Du deltar också i sjörådets gemensamma arbete och stöder de andra sjörådsmedlemmarna i deras uppdrag.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du:
•Tycker att förbundets sjöverksamhet är viktig och givande och vill bidra till att den syns.
•Tycker om att skapa snyggt bild- och marknadsföringsmaterial
•Samarbetar med de övriga i Sjörådet kring vad som ska lyftas upp och på vilket sätt.
Vad ger vi dig??
•Ett meningsfullt uppdrag i en glad gemenskap
•Möjlighet att skapa nya kontakter inom vår organisation
•Erfarenhet av marknadsföring
•Möjlighet att vara en viktig pusselbit i att kännedomen om förbundets sjöverksamhet ökar

Uppdragets längd:?1 år i taget (du får gärna sitta med flera år)

Uppdraget kräver i tid:?
Mötena med gruppen (ca 9 st/år) och självständigt arbete mellan mötena innebär i medeltal 2 kvällar i månaden.?

Utöver gruppens eget arbete så är det bra om du deltar i gemensamma träffar för FiSSc:s alla förtroendevalda, närmast vårseminarium i januari och scoutledarträffar.

Lisätiedot

Vad är sjörådet: 

Sjörådet är den grupp i FiSSc som ansvarar för förbundets sjöverksamhet. Det innebär att sjörådet stöder kårerna genom att förverkliga sjöutbildningar och -evenemang och utveckla och upprätthålla utbildningsmaterial, planera och genomföra skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator, upprätthålla båtregistret över FiSSc-kårernas båtar och bevilja båtförarcertifikat. 
Sjörådet består av en ordförande och ca 5-7 medlemmar. Inom sig utser sjörådet en viceordförande. Sjörådet samarbetar bland annat med Meripartioryhmä inom Finlands Scouter. 

Täytä hakemus