SP-FS hallituksen jäsen, kasvatus

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Oman toiminnanalan valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Yhteydenpito A-jäseniin ja A-jäsenten kanssa sovitut etätapaamiset sekä tarpeen mukaan A-jäsenten tapahtumissa/kokouksissa vierailu
 • Kärkihankkeisiin osallistuminen
 • Lippukuntatuen valiokuntien työskentelyyn osallistuminen
 • Järjestön seminaareihin osallistuminen
 • Omaa toiminnanalaa koskevien asioiden seuraaminen maailmanjärjestöissä
 • Kasvatuksen työvaliokunnan kanssa viikottainen sekalaisten asioiden selvittely, valmistelu ja työstäminen
 • Viestintä
 • Partio-ohjelmaan liittyvää päivittämistä, joka ei ole kenenkään luottiksen vastuulla
 • Yhteistyötä olemassa olevien ja uusien kumppanien kanssa
 • Yhteistyö muiden toiminnanalojen kanssa
Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Tehtävään on kulunut aikaa keskimäärin 20 tuntia viikossa. Lisäksi aikaa menee yhteydenpitoon, sähköposteihin sekä pikaviestinpalveluiden viesteihin vastaamiseen sekä partio-ohjelman päivittämiseen. Lisäksi pestiin liittyviä viikonloppuja on noin 1-3 viikonloppua kuukaudessa. Ajankäyttöön on mahdollista vaikuttaa itse, eikä ihan kaikkeen toimintaan ole aina pakko osallistua.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Vaativinta on löytää riittävä määrä oikeita ihmisiä ympärilleen. Partio-ohjelma on koko ajan muuttuva ja jatkuva kehittäminen vaatii jatkuvasti kehitystarpeiden edistämistä. Partiokasvatuksen asiat koskettavat jokaista toiminnanalaa, joten yhteistyötä ja yhteistä työskentelyä on myös itse aktiivisesti edistettävä ja johdettava. Paljon asioita jää itselle tai valiokunnan puheenjohtajalle tehtäväksi.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Hallituksen jäsenen tehtävä on ensisijaisesti johtaa järjestöä muun hallituksen kanssa ja vasta toissijaisesti omaa toiminnanalaansa. Käytännössä osallistuu siis jatkuvasti myös moniin oman toiminnanalan ulkopuolisiin tehtäviin.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus