SP-FS Talous- ja Digivaliokunnan puheenjohtaja

Digi- ja talousvaliokunnan puheenjohtaja johtaa valiokuntaa, johon kuuluu talousryhmä, digiryhmä, Evo-ryhmä ja Tutkimus & kehitys -ryhmä. Lisäksi puheenjohtaja on ollut talousryhmän ryhmä-pj. Pestiä voi myös hakea vaikka parin kanssa, jos toinen haluaa keskittyä koko valiokunnan johtoon ja toinen talousryhmän johtoon ja koordinointiin.


Valiokunnan ryhmiin kuuluu noin 20 vapaaehtoista. Hallituksen digistä ja taloudesta vastaava jäsen sekä Suomen Partiolaisten talouspäällikkö toimivat puheenjohtajan tukena.


Nykyisellään valiokunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu yhteydenpito muihin ryhmiin ja synergioiden etsiminen ja hyödyntäminen. Ryhmän pj:n pestiin kuuluu talousryhmän kokousten ja valmistelu ja johtaminen, talousluottisten pestaus ryhmään ja heidän tukeminen pestissään. Pj osallistuu toiminnan suunnitteluun ja seurantaan.


Valiokunnan jäsenyys tutustuttaa myös Suomen Partiolaisten taloudenhallintaan, riskienhallintaan, varainkeruuseen ja tapahtumaprojekteihin Talousryhmä kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa, joista pari kokousta voi olla koko valiokunnan.


Pestin hoitamiseen kuluu noin 2-15h kuussa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä on eduksi aiempi johtamiskokemus, kyky organisoida ja viestiä, innostaa ja motivoida.

Ymmärrys taloushallinnasta ja digikehityksestä on eduksi, mutta pestin pääpaino on ihmisjohtamisessa ja koordinoinnissa. Valiokunnassa on asiantuntijoita, jolla on osaamista.

Lisätiedot

Haku päättyy kun sopiva henkilö löytyy.

Kysymyksiin vastaa valiokunnan nykyinen pj Liisa Lundell liisa.lundell@partio.fi tai hallituksen jäsen Robert Lecklin robert.lecklin@partio.fi

Pesti on lähtökohtaisesti kaksi vuotta (2022-2023).

Täytä hakemus