SP-FS YSP-toiminnan puheenjohtaja

Etsimme Suomen Partiolaisten YSP-toiminnalle puheenjohtajaa.

Puheenjohtaja johtaa ryhmää ja ryhmän toimintasuunnitelman toteutumista. YSP-ryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-6 vapaaehtoista, nuorta ja innokasta kouluttajaa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä YSP-kurssin sekä organisoivat ja tukevat YSP-toimintaa ympäri Suomea. YSP-ryhmässä on tunnetusti hulvattomat jutut ja hyvä yhteishenki, joten pestissä pääset kokemaan myös sen! Lisäksi Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointipäällikkö ja muut viestinnän ja markkinoinnin työntekijät toimivat puheenjohtajan tukena. YSP-ryhmä kokoustaa tarpeen mukaan noin viisi kertaa vuodessa ja järjestää YSP-koulutuksen kerran vuodessa tammikuisin. YSP-ryhmä toimii pääsääntöisesti etänä, poikkeuksenaan yksi suunnitteluviikonloppu syksyllä, YSP-kurssi sekä mahdolliset markkinointitapahtumat (esim. Explo).

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa ryhmän kokousten ja koulutuksen sekä sen suunnittelun valmistelu ja johtaminen, ryhmän tukeminen ja palautteen antaminen. Lisäksi puheenjohtaja jakaa tehtäviä ryhmän jäsenille toimintasuunnitelman mukaisesti.

Puheenjohtaja kuuluu Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokuntaan. Valiokunnan jäsenyys tutustuttaa myös Suomen partioviestintään ja sen kehittämiseen. Valiokunta kokoustaa noin kerran kuussa (mahdollisuus etäosallistumiseen). Lisäksi noin kaksi kertaa vuodessa on laajennetun valiokunnan kokous, johon kuuluvat SP:n valiokunnan lisäksi piirien ja FiSScin viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat vapaaehtoiset ja työntekijät. Valiokunnan puheenjohtaja ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen toimivat tukenasi pestissäsi.

Kokonaisuudessaan pestin hoitamiseen kuluu vaihtelevasti noin 5-15 tuntia kuukaudessa kokoukset ja koulutukset mukaan lukien. Kiireisintä aikaa pestissä on elo-tammikuussa, kun kurssihakua ja kurssia valmistellaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä toimiminen edellyttää jonkin verran aiempaa johtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä osaamista, intoa ja ideoita sekä yhteistyökykyä. Lisäksi pestissä vaaditaan kykyä hahmottaa taloutta, sillä puheenjohtaja vastaa YSP-ryhmän budjetin seuraamisesta. Pestissä toimimiseen katsotaan eduksi, mikäli puheenjohtaja on itse käynyt YSP-kurssin tai on kerännyt muuten vastaavat taidot. Mikäli olet käynyt YSP-kurssin, siitä tulee olla vähintään kaksi vuotta pestin alkaessa. Puheenjohtajalta edellytetään myös osallistumista YSP-kursseille (seuraava järjestetään 20.-22.1.2023).

Puheenjohtaja toimii YSP-ryhmän jäsenten pestiesihenkilöinä, pestaa ja perehdyttää uusia jäseniä ryhmään ja tukee sitä, että jokainen YSP-ryhmän jäsen saa pestissään mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Puheenjohtajan vastuulla on myös kehittää ryhmän toimintaa ja tukea omalta osaltaan YSP-kurssin käyneitä pesteissään. Lisäksi puheenjohtaja on yhteydessä piireihin ja FiSSciin tarjoten tukea heidän YSP-kurssin käyneiden tukemiseen ja toiminnan organisoimiseen.

Lisätiedot

Haku päättyy viimeistään 21.8. tai sopivien hakijoiden löydyttyä. 

Jos jokin jäi mietityttämään, kysy rohkeasti nykyiseltä puheenjohtajalta: Anni Rossi, anni.e.rossi@partio.fi tai valiokunnan puheenjohtajalta: Hanna Venäläinen hanna.venalainen@partio.fi 

Pesti kestää kahden kurssin ajan sekä sitä edeltävän perehdytysajan. Lisäksi tehtävään kuuluu seuraajan perehdyttäminen pestiin. Pestin perehdytys alkaa syksyllä 2022. Varsinainen pesti kestää vuoden 2023 YSP-kurssista seuraajan perehdyttämiseen syksyllä 2024 sekä suositeltavasti myös osallistumisen vuoden 2025 YSP-kurssille. YSP-kurssit järjestetään joka vuonna tammikuussa.

Täytä hakemus