Stabmedlem – gruppledarutbildning för explorerscouter 11-12.2.2023 på Lärkans i Esbo

Gruppledarutbildningen riktar sig till explorersocuter (15-17 år) som vill börja leda en scoutgrupp eller som redan fungerar som patrulledare. Utbildningen ger explorerscouten färdigheter att fungera som ledare för en scoutgrupp. Under kursveckoslutet (lördag-söndag) får scouten fundera på vad det innebär att fungera som ledare, bekanta sig med scoutprogrammet och verksamhetsplanering samt en hel del praktiska tips och tricks. En viktig del av utbildningen är också att få träffa andra explorerscouter och få inspiration till kommande ledaruppdrag.

Läs mer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/gruppledarutbildning-for-explorerscouter/

Gruppledarutbildningen består av ett kursveckoslut samt en praktikdel som explorerscouten gör i kåren. Även om det finns ett färdigt materialpaket för kursen, får kursstaben friheten att tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerande kurshelhet.

Gruppledarutbildningen för explorerscouter är inprickad helgen 11-12.2.2023 på Lärkans i Esbo.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som stabmedlem/utbildare:

· Ansvarar du för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen.

· Följer du scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

· Är du en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för att kursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten före kurshelgen (1-2 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

· Ser du till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag (4 månader) där du får jobba med ett praktiknära och meningsfullt evenemang tillsammans med en motiverad stab.

·       Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       En möjlighet att förverkliga en meningsfull kurs för explorerscouter, få inspiration och nya upplevelser.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sigen hel del och får insikter samt nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Har du frågor? Kontakta då utbildningskoordinator Heidi af Heurlin (heidi.afheurlin@scout.fi)Täytä hakemus