Stabschef – Introduktionskurs i normkritiskt ledarskap

Vad är normkritiskt ledarskap?

En introduktionskurs i hur du kan fungera mer inkluderande i ditt ledarskap.

För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt jobba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas. Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller normen. Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss i samhället. Dekan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att upptäcka för enperson som tillhör den grupp som har mest plats och inflytande, t.ex. i scouterna. Under kursen får du lära dig känna igen olika normer som finns i dinkår eller grupp och dessutom lära dig konkreta sätt att leda mer inkluderande.

Kursen har tidigare ordnats två gånger som en dagskurs, och nu är tanken att utveckla kursen vidare med erfarenheter och insikter från de tidigare gångerna.

Kursen är inplanerad till 19-20.3.2022 (lördag eftermiddag - söndag) och kursplatsen är i Helsingfors eller östra Nyland.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somstabschef:

- Har du helhetsansvar för utbildningen och ansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att kursen förverkligas på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemang tillsammans med FiSSc:s kansli.

- Leder du stabens arbete, du ser till att planeringsarbetet framskrider och ser till att samarbetet i staben fungerar, bla. med hjälp av grupphandslag. Du arbetar målinriktat och lägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Du sammankallar till stabens planeringsmöten (2-3 före kurshelgen och ett möte efter kursen).

- Ser du över kursen som helhet för attf örsäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden - är ändamålsenliga och mångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att kursens målsättningar uppfylls.

- Efter utbildningen ser du till att utbildningen utvärderas som helhet och tillsammans med staben sammanställer ni en slutrapport.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 

·       Ett tidsbundet uppdrag (4 månader) där du får jobba med ett nytt och meningsfullt evenemang tillsammans med en motiverad stab.

 

·       Du får stöd i uppdraget både av mångfaldsgruppen och av kansliet. Det finns mycket färdigt utbildningsmaterialsom kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

 

·       En möjlighet att förverkliga enmeningsfull kurs för explorerscouter, roverscouter och äldre ledare, få inspiration och nya upplevelser.

 

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder det egna ledarskapet.

 

Har du frågor? Kontakta då utbildningskoordinator Heidi af Heurlin,heidi.afheurlin@scout.fi

Täytä hakemus