Taisteluekspertti Action-laaksoon – Finnjamboree Kajo 2022

Taisteluekspertti vastaa vesi- ja muiden sotien järjestämisestä Kajon seikkailulaaksossa, sotakympin oikeana kätenä. Pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan kesän isointa ja huiseinta taistelutannerta sekä sen tekijöitä. Vesisotaa tehdään Kajolla kuutena laaksopäivänä. Sitä suunnitellaan jo ennen leiriä ja rakennetaan päivä-pari ennen leiriläisten saapumista.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ei erityisvaatimuksia. Englannin kielen taito ja kova ääni ovat eduksi.

Lisätiedot

Salla Keihänen, salla@vesikot.net

Täytä hakemus