Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för akela- och kaptensutbildningen

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande ochengagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthållautbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och isamarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrarutbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis ochhar breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Akela- och kaptensutbildningen är en utbildning full av konkreta tips och råd till vargunge- och äventyrsscoutverksamheten i kåren och därför har den varit väldigt uppskattad. Som gruppmedlem med ansvar för akela- och kaptensutbildningen får du vara med och utveckla utbildningen och möjliggör utbildningen för allt fler kårledare. Sedan början av år 2018 kan kursen även beställas av kårerna och 2022 ordnas den endast som beställningskurs.

Läs mer om utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/akela-och-kaptensutbildning/


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du är intresserad av utbildning och av att stöda kårerna i att ordna vargunge- och äventyrsscoutverksamhet av hög kvalitet.

 • Vilja att fungera som gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG) och delta i gruppens möten. UG träffas ca. 7 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).

 • Årligen ordnas det Vårseminarium för alla förtroendevalda i FiSSc. Vårsemi stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda. Det är bra om du har möjlighet att delta i det.

 • Vilja att följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.

 • Vilja att vara med och rekrytera utbildare till akela- och kaptensutbildningar och handleda staberna. Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.

 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband?med andra?inomFiSSc  - och framför allt inom Utbildningsgruppen. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
 • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
 • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk. 
 • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli. 

 

Som förtroendevald iFiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inomfinlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap?(med?överhundra?andra?förtroendevalda)?och?får se hur?scouting ser ut i olika kårer ochdelar av landet. Du?har?en chans att påverka förbundets verksamhet?både nu ochi framtiden! 

 

Inom FiSSc finns det en radolika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med dem här:https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/  

 


Täytä hakemus