Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för lotsutbildningen

Som gruppmedlem med ansvar för lotsutbildningen får du vara med och utveckla utbildningarna som från början av år 2018 kommer att erbjudas åt kårerna som beställningskurser. År 2018 gör FS en satsning för lotserna – något som du skulle få vara med och föra ut till kårerna i FiSSc. Lotsutbildningen är en utbildning full av konkreta tips och råd till verksamheten i kåren och därför har den varit väldigt uppskattad. Lotsutbildningen ordnas oftast som en dagskurs (9 h).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

I uppdraget skulle du:

 •  Fungera som en gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG), gruppen träffas ca.5-6 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 •  Följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 •  Fungera som kontaktperson då kårerna beställer en kurs.
 •  Vara med och rekrytera utbildare till lotsutbildningar och handleda staberna.
 •  Samarbeta med FiSScs kansli kring praktiska arrangemang kring utbildningarna.
 •  Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.
 •  Samarbeta med marknadsföringsteamet i UG för att marknadsföra utbildningen till kårerna. Se till att verksamhetssidorna är uppdaterade gällande lotsutbildningen.
 
Du stöds i uppdraget av
 •  Ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen
 •  FiSScs kansli stöder kring praktiska arrangemang kring utbildningarna
 •  FSs och FiSScs verktyg och stödmaterial
 
Krav för uppdraget
 •  Intresse för lotsutbildningen 
 •  Gärna erfarenhet av att fungera som lots
 •  Gärna erfarenhet av att ordna utbildningar

Lisätiedot

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för utvecklande och upprätthållande av utbildningshelheten och ledarskapsutbildningar för FiSSc:s egna behov och i samarbete med FS. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Inför år 2018 är det mycket som är nytt för gruppen eftersom utbildningarna uppdaterats från FS håll och dessutom kommer vi att börja erbjuda en del utbildningar som beställningskurser åt kårerna – spännande tider på kommande med andra ord. Utbildningsgruppen är en kompetent men också bekväm grupp - yllesockorna och kaffekopparna är starkt kopplade till vår identitet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc. Vi jobbar för att erbjuda jämlika möjligheter till utbildning samt för synliggörande av kompetens inom förbundet. Vi strävar även till att i framtiden kunna erbjuda flera utbildningar på kårernas villkor och enligt kårernas behov. Efter en fredlig skilsmässa från gruppen har du erhållit ett ton av erfarenheter gällande utbildning, utvecklingsarbete inom förbundet och många givande diskussioner.

Täytä hakemus