Utbildningsgruppen, kompetensansvarig

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och i samarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc. Kompetensansvariga ingår också i ett FS nätverk för alla kompetensansvariga som samlas ca 4 ggr/år. Kompetensansvariga väljer själv ifall hen deltar i alla Utbildningsgruppens möten eller ej.


  Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


  Kompetensansvarigas uppgifter:

  • Upprätthåller och utvecklar kompetensfrågor i distriktet / FISSc
  • Ser till att kompetensfrågor syns i distriktets/FiSScs evenemang och kommunikation
  • Handleder och stöder kårernas uppdragschefer i kompetensfrågor
  • Fungerar som en länk mellan kårerna, FiSSc och FS i kompetensfrågor
  • Förmedlar information om aktuella kompetensfrågor och material till kårer och förtroendevalda
  • Deltar i möten och utbildningar som ordnas av FS Kompetensnätverk för kompetensansvariga
  • Behandlar Open Badge ansökningar i FiSSc ?

  Lisätiedot

  Vad ger vi dig? 

  • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inomFiSSc  - och framför allt inom Utbildningsgruppen. 
  • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
  • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
  • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
  • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk. 
  • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli. 

   

  Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap med över hundra andra förtroendevalda och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden! 

   

  Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med dem här:https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/  

   

  Täytä hakemus