Utegruppen, medlem

Längtar du efter ett uppdrag där du får vara ute?

Då ska du ansöka om att få bli medlem i Utegruppen. Uppdragets längd är 1 år (men då det tar slut får du såklart gärna fortsätta ett år till, och ett till).

Utegruppen utvecklar och förverkligar förbundets utekurser samt stöder kårerna i frågor kring uteverksamhet. Gruppen består av en ordförande, en viceordförande och en bunt medlemmar, och gruppen stöds i sitt arbete bland annat av den ansvariga anställda och styrelsemedlemmen med ansvar för verksamhetsområdet scoutfostran och program.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Det som förväntas av dig är att du aktivt deltar i utvecklandet av Utekurserna, deltar i planerandet och förverkligandet av de kurser som gruppen erbjuder, som stabschef eller stabsmedlem och deltar i Utegruppens möten som vanligtvis består av 1 mötesdag och 2-3 möteshelger per år.

Som gruppmedlem kan du även fungera som uteinstruktör eller materialförvaltare. Uteinstruktören ansvarar för ett område inom FiSSc och fungerar som kontaktperson mellan gruppen och kårerna i frågor gällande uteverksamhet. Som materialförvaltare ansvarar du för ett av gruppens tre lager, sköter om materialet och deltar i diskussioner angående nyanskaffningar.

Lisätiedot

Utegruppen planerar och förverkligar kurser i utekunskap och vildmarksteknik. Kurserna är i stigande svårighetsgrad, från att bekvämt kunna vistas utomhus till att klara sig i mer krävande situationer. Kursutbudet är mångsidigt och alla kurser har ett eget tema som t.ex. vinterläger, vandring och överlevnad. Utöver grundkurserna UteVinter, UteVandring och UteÖverlevnad ordnas även temakurser som t.ex. fjällvandring, gourmetmat, skidning, paddling och UteBildning – en kurs med betoning på utepedagogik.


Täytä hakemus