Utmärkelseteckenkommittén, medlem

Utmärkelseteckenkommittén beviljar FiSSc:s utmärkelseteckenansökningar och förordar ansökningar för FS:s förtjänsttecken. Som medlem i utmärkelseteckenkommittén behandlar du inkomna utmärkelseteckenansökningar, kontaktar kåren vid behov av komplettering för ansökan och bidrar även med råd och stöd för kårer gällande ansökningsprocessen. Utmärkelseteckenkommitténs medlemmar aktiverar ledarna i kårerna och förtroendevalda i förbundet att utnyttja belöningssystemet och får gärna även själv föreslå potentiella personer som mottagare speciellt för de högre utmärkelsetecknen. Utmärkelseteckenkommittén arbetar för att stärka tack-kulturen inom hela förbundet, och genomför vid behov olika projekt för att utveckla och förbättra de system som nu finns.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Vilja att utveckla Tack-kulturen inom FiSSc
  • Vilja att sätta sig in i kraven för de olika tecken
  • Läsa ansökningar 4 gånger per år
  • Vid behov vara med och genomföra gruppens projekt
Täytä hakemus