Vastuullisuuden liikennevalomestari Finnjamboreelle

Oletko vastuullistyön konkari, joka on kiinnostunut verkosto- ja kumppanuustoiminnan kehittämisestä sekä tutkittuun tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta? Haluatko haastavan pestin, jossa pääset johtamaan tiimiä, joka kehittää uusia menetelmiä kestävän kehityksen mukaiseen partiotoimintaan? Hae liikennevalomestariksi, ja tule mukaan luomaan entistä kestävämpää Partiota!

Liikennevalomestarin tehtävänä on johtaa Kajon vastuullisuutta, ja siten koko Partiota kohti kestävyyttä edistävää toimintamallia. Liikennevalomestari tiimeineen vastaa siitä, että Kajon kumppanuuksia rakennetaan niin Kajon omien tavoitteiden kuin SP:n hiilineutraalisuusstrategian, kumppanuustoiminnan eettisten periaatteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Liikennevalomestarina näytät punaista valoa kestämättömille ja Kajon tavoitteiden kanssa ristiriidassa oleville kumppanuuksille sekä hankinnoille. Tiimiisi kuuluu alusta alkaen ilmasto- sekä tasavertaisuusekspertit, keiden kanssa kehität Kajon toimijoiden käyttöön vastuullisuuden liikennevalomallin. Liikennevalomallin avulla keräät tietoa Kajolla tehtävistä kumppanuuksista ja ohjeistat muita osa-alueita entistä kestävämpään päätöksentekoon, ja tarvittaessa vihellät pelin poikki, jos toiminta rikkoo Kajon tavoitteita.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Odotamme sinulta kokemusta vapaaehtoisten johtamisesta ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuvasta päätöksenteosta sekä näkemystä siitä, miten kestävää kehitystä Partiossa tulee edistää. Tässä pestissä pääset hyödyntämään luovuuttasi ja ohjailemaan joskus hyvinkin haastavaa vastuullisuustyötä.

Pestiin kuuluu osallistuminen vastuullisuus- ja kumppanuusryhmän Teams-palavereihin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja omaan itsenäiseen työhön kokousten ulkopuolella leiriä kohti enenevissä määrin.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syys-lokakuussa 2022.

Haluatko kokeilla parijohtajuutta partiossa? Tähän pestiin voit hakea yksin tai yhdessä!

Lisätiedot

Lisätietoja antavat Vastuullisuus- ja kumppanuuspäälliköt Lotta Kuuteri, lotta.kuuteri@partio.fi tai 050 5336286 ja Paavo Tertsunen, paavo.tertsunen@partio.fi tai 050 4924555 

Täytä hakemus