vice Scoutchef för Finlands Svenska Scouter

Arbeta för den svenska scoutingens framtid i Finland: sök till vice Scoutchef för Finlands Svenska Scouter!

På FiSSc:s höstmöte 30.10.2022 i Vörå tar förbundets medlemmar beslut om det kommande årets målsättningar inom verksamheten. Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att dessa målsättningar förverkligas.

Förbundet söker nya styrelsemedlemmar, inför 2023 finns det många lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar! Styrelsen består av scoutchef (ordförande) och 2 vice scoutchefer tillsammans med 7 medlemmar. Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren tätt. Om du är intresserad av uppdraget som scoutchef, läs mera här. Är du intresserad av uppdraget som styrelsemedlem, läs mera här. Om du är intresserad av uppdraget som vice scoutchef, läs vidare!

Valberedningskommitténs ordförande, sittande scoutchefen och verksamhetsledaren svarar gärna på frågor om uppdraget. Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna för medlemmarna och sköter presentationer av kandidaterna. En kandidat kan också själv gå ut med att hen ställer sig till förfogande. Genom att fylla i detta formulär ställer man upp som kandidat.

Om du inte är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela valberedningskommitténs ordförande, Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi) om saken. Sittande scoutchefen Filip (filip.nyman@scout.fi) eller verksamhetsledaren Jonna (jonna.sahala@scout.fi) svarar också gärna på frågor och funderingar gällande uppdraget.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: mandattiden är 2 år, 2023-2024

Uppdragsbeskrivning:

Vice scoutcheferna fungerar som vice ordföranden i FiSSc:s styrelse. Du leder styrelsearbetet och förbundet tillsammans med scoutchefen. Arbetsfördelningen mellan scoutchef och vice scoutchefer bestäms i början av året. I uppdraget ingår intressebevakning, arbetsgivarfrågor och att leda övriga styrelsemedlemmar.
Som styrelsemedlem deltar du aktivt i möten och representationstillfällen. Du har regelbundna möten och kontakt med Finlands Scouters styrelse och de finska distrikten. Du leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen.

Vilka egenskaper kan det vara bra att ha som vice scoutchef?
 • Har tidigare erfarenhet av att leda inom scouting eller annanstans
 • Har erfarenhet av eller god insikt i FiSSc:s verksamhet
 • Är bekväm med möten och strategiplanering
 • God hand med att läsa, kommentera och behandla texter
 • Vara en god handledare
 • Förmåga att lyssna

Lisätiedot

Varför ska du söka till uppdraget som vice scoutchef? 
 • Du får göra ett meningsfullt frivilliguppdrag som främjar barn och ungas välmående
 • Du får utöka ditt scoutnätverk och lära känna många nya människor
 • Du får utveckla ditt eget ledarskap genom att leda andra
 • Du är med och påverkar förbundets utveckling på högsta nivån
 • Du får stor erfarenhet och får utveckla ditt kunnande som är mycket värdefull i arbetslivet

Täytä hakemus