Vierailupäivän virtuaalikymppi (2 hlöä) – Finnjamboree Kajo 2022

Kajolla on yksi vierailupäivä, jolloin perheet, ystävät ja tuttavat pääsevät tutustumaan leiriin ja vierailemaan leirialueella. Kajo on elämys myös leirillä vieraileville. Pääsemme näyttämään konkreettisesti, miten partiolaiset tekevät ison leirin kestävällä tavalla.

Vierailupäivämestari vastaa vierailupäivän suunnittelusta ja koordinoinnista vierailijapäälliköiden kanssa ja hakee nyt tiimiinsä kahta vierailupäivän virtuaalikymppiä. Tässä pestissä olet mukana toteuttamassa vierailupäivää Kajon tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä muiden osa-alueiden kanssa.

Vierailupäivän virtuaalikympin tehtävänä on toteuttaa tavanomaisesta ”leirisometuksesta” erottuva uusi ja innovatiivinen virtuaalivierailupäivä, joka aidosti mahdollistaa leirielämään tutustuminen laajalle joukolle ja tuottaa myös etänä wau-elämyksen! Pesti antaa hyvän mahdollisuuden kehittää sosiaalisen median ja teknologianhyödyntämistä partiossa ja päästä vaikuttamaan partion brändin näkyvyyteen.

Pestialkaa syyskuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen joulukuussa 2022.

Pestinajankäyttö koostuu suunnitteluun ja tekijöiden johtamiseen kuluvasta ajasta sekä osallistumisesta Vierailupäivätiimin palavereihin 1-2 kertaa kuussa(suurimmaksi osaksi etänä Teamsissa).

Lisätietoja pestistä saa vierailupäivämestarilta: Kaisa ”Kassu” Hautakoski, p.0456794883 kaisa.hautakoski@partio.fi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on kokemusta sosiaalisen mediankanavista ja nykyteknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Olet innovatiivinen ja luova, sekä sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Pestissä on hyötyä hyvistä kirjallisista ja suullisista viestintätaidoista, sekä heittäytymiskyvystä.


Täytä hakemus