Yhteistyöpäällikkö, Suomen joukkue, Eurojamboree 2020

Johtoryhmähaku Eurojamboreelle 2020 Puolaanon nyt käynnissä!

 

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistäpartiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan EurojamboreellePuolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista.Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa onsekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinenpartiokokemus.

 

 

Pestin päävastuut:

Suomen joukkueen NHQ:n (NationalHeadquarter) suunnittelu ja toteutuksen johtaminen

Vastuu Pohjoismaisesta yhteistyöstä

Omistajuus projektin kumppaneista(yritys/yhdistys) ja yhteistyöstä Suomen Partiolaisten kumppanuuksistavastaavien kanssa

Joukkueen jamboreen kaikilleosallistujille tarjoama Suomi-ohjelma

Projektintavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.

Päällikkö rekrytoitarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestivaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtäaikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussamerkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavattaidot tai kokemus:

Ymmärrystä partion kumppanuustoiminnasta

Sujuvaa englannin kielen taitoa(suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Erinomaiset vuorovaikutustaidot

Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista

Organisointikykyä ja johtamistaitoja

Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista

Kykyätyöskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Pestissä pääsee oppimaan:

Projektiosaamista,suuren projektin sidosryhmäsuhteita

Yhteistyötaitojaja ihmisten johtamista

Kansainvälisessä partioympäristössätoimimista


Täytä hakemus