E-KP Johtokolmikkokoulutukset

Koulutus on tarkoitettu lippukunnan pesteistä kiinnostuneille tai lippukunnan johdossa toimiville: lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjelmajohtajille ja hallituksen jäsenille.

Koulutuksen esitietona on partiojohtajan peruskurssi. Viikonloppukurssi sisältää yhteensä kolme kokonaisuutta, joista voit valita itsellesi mieluisimman. Voit valita vain yhden kokonaisuuden, sillä osa sisällöistä käsitellään rinnakkaisina. Kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluu ennakkotehtäviä, jotka saat kurssikirjeen mukana. 

Lippukunnanjohtajakoulutus

Koulutus antaa valmiudet toimia lippukunnan keskeisissä johtotehtävissä (LPKJ, LPKJA, hallituksen jäsenet…) Koulutuksessa saat kattavasti tietoa:

 • lippukunnan toiminnan johtamisesta
 • johtamisesta partiossa
 • rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta
 • sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
 • sidosryhmistä
 • edunvalvonnasta ja lippukunnan taloudesta
 • turvallisuudesta lippukunnassa
 • aikuisten johtamisesta.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta. 

Pestijohtajakoulutus

Koulutuksessa saat perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta se sopii myös muille pestaamisesta, rekrytoinnista, aikuisten ohjaamisesta ja koulutuksen aiheista kiinnostuneille. Koulutuksessa saat tietoa:

 • pestaamisesta ja rekrytoinnista
 • koulutusjärjestelmästä ja koulutussuunnittelusta
 • osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta
 • henkilöstön pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmasta
 • lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta

Koulutuksessa opit suunnittelemaan lippukunnan johtajistotilannetta, tukemaan vapaaehtoisia ja suunnittelemaan kouluttautumista.

Ohjelmajohtajakoulutus

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi loistavasti ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat tukea ja uusia ideoita partio-ohjelman toteuttamiseen. Koulutuksessa saat kattavasti tietoa:

 • johtamisesta partiossa
 • aikuisryhmän johtamisesta
 • partio-ohjelman sisällöstä ja toteuttamisesta eri ikäkausissa
 • turvallisesta toimintakulttuurista lippukunnassa

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella kasvatustoimintaa ja soveltaa partio-ohjelmaa.

Ilmoittautuminen kurssille on auki ja se päättyy 22.1.2022.

Lisätietoja kurssista saat: 

Tiina Puustinen - Mäkelä, tiina.puustinen-makela@partio.fi

Huom. Koulutus siirretty vuonna 2022 etätoteutukseen, ensimmäinen osa 5.2. ja toinen osa 24.2.2022.