FiSSc: Fortbildning för skeppare – INHIBERAD

Evenemanget är tyvärr inhiberat

Fortbildningen för skeppare är en kurs för roverscouter och ledare som innehar något av scouternas båtförarcertifikat, som vill fördjupa sig inom något visst delområde av skepparskap eller bara upprätthålla en god sjömanskunskap. Fortbildningen är också ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med skeppare och sjöscouter från andra kårer och få ny inspiration för det egna skeppandet. 

På lördagkvällen ordnas skepparchill med middag och samvaro. 

OBS! Enligt den ursprungliga infon skulle kursen ordnas samtidigt och på samma plats som en VHF-kurs, men VHF-kursen är tidigarelagd till april 2022. 

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och ledare som innehar båtförarcertifikat (övnings-, skärgårds eller högsjöcertifikat)

Plats: Platsen beror lite på deltagarantalet och deltagarnas intresse; kursen ordnas antingen på scoutstugan Lärkans i Esbo, eller i Helsingfors centrum.

Hur tar vi oss dit:
Både till Lärkans och till Helsingfors kan du ta dig med allmänna kommunikationsmedel.

Hur sover vi:
Om kursen blir på Lärkans: 
Vi sover inne på Lärkans i sängar i 4-8-personers rum.
Om kursen blir i Helsingfors: de deltagare som kan sover hemma; övernattning arrangeras för långväga deltagare.

Deltagaravgift:
35€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.4. --> Anmälningen förlängd till 15.8.
Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.