FiSSc: Lägerkocksutbildning – INHIBERAD

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD PGA PANDEMIN. Vi utreder möjligheten att istället ordna ett kortare online-tillfälle kring lägermatlagning. Hör av dig till Gunilla (kontaktuppgifter nedan) om du är intresserad av att hänga med!

Skulle du vilja känna dig säkrare och mer bekväm med att laga mat i skogsförhållanden för ett större gäng scouter? Ska du fungera som lägerkock på sommarlägret och känner att du gärna vill ha lite sparrning och stöd? Känner du att dina favoritrecept på lägermat börjar vara utslitna och smaka trä, och vill gärna ha nya tips?

På lägerkocksutbildningen talar vi om hur man lagar näringsrik och god mat på ett scoutevenemang, vad man ska tänka på då man planerar maten, hur man ska hålla sig till sin budget, hur man kan försäkra sig om att hygienen i lägerköket är tip-top, vad man ska tänka på då man funderar på specialdieterna. Vi delar erfarenheter och tips och lär oss en massa på kuppen.

Målgrupp: explorerscouter, roverscouter och ledare som vill lära sig mer om matlagning på till exempel scoutläger. 

Plats: Lägerkocksutbildningen ordnas på Ahtela ungdomslägergård i Sagu.

Hur tar vi oss dit:
Ifall det finns tillräckligt stort intresse bokar vi en buss från Åbo tågstation till Ahtela (och tillbaka på söndag). I annat fall koordinerar vi transporter sinsemellan.

Hur sover vi: Vi har både en stuga och ett lägerområde bokat; man kan alltså välja mellan att sova inomhus (i våningssängar i sovsalar) eller utomhus i medhavt tält eller hängmatta.

Deltagaravgift: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. --> Anmälningstiden förlängd till 15.3. Platserna delas ut i anmälningsordning. (Anmälningen av minderåriga deltagare görs av vårdnadshavaren eller en ledare i kåren som har rätt att anmäla medlemmar)

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.