FiSSc: Lägerorganisationsutbildning: Program

Detta är en av kurskvällarna under Lägerorganisationsutbildningen som ordnas under våren 2022. 

Under kursen, som är helt digital, lär du dig ordna läger och andra scoutevenemang som har lite fler deltagare, samarbetspartners eller invecklade arrangemang än en veckoslutsutfärd. På kursen får du stöd och tips för bl.a. projektledning, ekonomi, tidtabeller, säkerhet, infra och juridiska frågor. 

Kursen riktar sig till explorer- och roverscouter samt ledare.

Kursavgiften är 15 €.

Läs mer om utbildningen och om hur du kan komma med på:

https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/fardighetsutbildning/lagerorganisationsutbildning-2022/