FiSSc: Make Shi(f)t happen – Scouting och påverkan

Den 29.4 kl. 19.00-20.00 ordnar Finlands Svenska Scouter ett online tillfälle för att diskutera hur scouter kan vara aktiva samhällspåverkare. 

I juni är det kommunalval i Finland, ett viktigt val också för scouterna. Du behöver inte vara röstberättigad för att kunna påverka och det vill vi lyfta fram under det här evenemanget. Vad är samhällspåverkan? Varför är det viktigt att vi scouter engagerar oss i samhällsfrågor? Vad kan jag göra i min kommun för att få min röst hörd? 

Tillfället riktar sig främst till explorer- och roverscouter, men alla åldrar är välkomna med! Det är ett avslappnat tilfälle, där du kan hänga med och bara lyssna men också möjlighet till diskussion :) 

Program:
19.00: Hej och välkommen!

19.05: Petra Laiti - samisk aktivist, 2017–2020 fungerade hon som ordförande för Suomen Saamelaisnuoret ry (föreningen för de finska samiska ungdomen). Dessutom har Laiti påverkat bland annat i City-Sámit-föreningen, Ellos Deatnu! och i FN: s globala ungdomskommitté. I juni 2019 började Laiti som Maria Ohisalos parlamentariska assistent. Hon har tagit ställning mot bland annat Arktiska havslinjen, Teno-fiskeavtalet, anslaget för samisk kultur och vindkraftparken St1 i norra Norge. Petra kommer att berätta om hur det är att vara en ung samhällspåverkare. 

19.30: Malin Lindholm - Förbundssekreterare på Svensk Ungdom, tidigare Vice Ordförande för Finlands Scouter, och FiSSc ordförande 2014-2018. Malin kommer att berätta mer om vilken roll vi som scouter har i samhället och vilka möjligheter det finns för oss att vara med och påverka.

19.50 Sammanfattning och avslut

Om du är intresserad av att delta, fyll i dina kontaktuppgifter via det här formuläret så skickar vi möteslänken! Kontaktuppgifterna sprids inte vidare och raderas efter evenemanget av arrangörerna. Välkommen med!