FiSSc: Navigatortalko

Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper i båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. Under ett talko vistas du vid s/y Navigator, utför båtunderhåll av alla de slag och lär dig om arbetet innan en sjösättning. Vi rekommenderar att du deltar i ett talko om du planerar att delta i en seglats med s/y Navigator under sommaren 2022 (som deltagare, vice skeppar eller skeppare). 

Kursen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Explorerscouter och äldre.

Deltagaravgift: 0€ (Deltagarnas resor ersätts.)

Plats: Vi håller till på det båtvarv på Sveaborg i Helsingfors där Navigator finns.

Hur tar vi oss dit och därifrån: Du kan ta dig ända fram med allmänna kommunikationsmedel.

Tillgänglighet: ett Navigatortalko innebär fysiskt arbete och en del klättrande och klängande och många arbetsmoment innebär damm eller starka odörer. Utmaningar kan motverkas genom att ta en paus utomhus. Toalett och rinnande vatten finns på området. Deltagarnas allergier och dieter tas i beaktande vid planeringen av talkomaten.  

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.