FiSSc: Roverscout- och ledardagar: Nokia – Connecting Scouter

Den 29-31.10 arrangeras årets roverscout- och ledardagar, den här gången på Urhattu lägergård i Nokia, ca 20 km från Tammerfors centrum.

Roverscout- och ledardagarna riktar sig till alla roverscouter och äldre ledare samt andra intresserade ännu inte scouter över 18 år.

På fredagen anländer bussarna ungefär kl. 19.00. Vid ankomst bjuds det på mat och ett program där du har möjlighet att varva ner efter veckan och lära känna övriga deltagare. På lördag väljer du vilka workshops du vill delta i, det finns totalt 16 olika workshops. Du väljer en workshop som du vill delta i på förmiddagen och en på eftermiddagen. Under lördagen ordnas också en chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer. Chefsträffen är också till för dig som ännu inte är chef men snart ska börja ditt upprag som chef i kåren. För dig som inte har ett chefsuppdrag erbjuds andra aktiviteter.

På söndag tar FiSSc/FSFSF/FSSF höstmöte plats. Busstransport ordnas från Nyland, Åbo och Österbotten.

LÄS MER om programmet på scout.fi/nokia

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.
Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
  • försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).
  • planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.
  • påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.
  • se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.
  • på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus
  • följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget
Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.
FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.