FSFSF: Talkoläger på Kåtan

Information om tillgänglighet: Kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg frida.lundberg@scout.fi / 050 443 4862) i frågor som gäller evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:

- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet

- försöka koordinera transporter så att det i så hög gradsom möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall därsådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendernpå scout.fi och per e-post till de redan anmälda.