J-SP Partiojohtajan peruskoulutus II/21


PJPK II/2021 ensimmäinen osa 1.-3.10 ja toinen osa 29.-31.10.2021

Partiojohtajan peruskoulutus  aikuisille on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille. Kurssi tukee lippukunnan pesteissä toimivia vaeltajia ja aikuisia. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen ja -tietojen kehittäminen lippukunnan johtamisen, lasten ja nuorten kanssa toimimisen sekä projektityöskentelyn näkökulmasta.

Miksi: Jokaisen Partiojohtajan peruskoulutus. Kurssi antaa uusia eväitä johtamiseen sekä mahdollisuuden verkostoitua muitten partiojohtajien kanssa.

Kenelle: Aikuisten Partiojohtajan peruskurssi on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille partiolaisille.

Hinta: 90€

Alustavasti koulutukseen otetaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta henkilöä. Jos teille tulee jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, olkaa yhteydessä Järvi-Suomen Partiolaisten kasvastuskoordinaattoriin Joniin (joni.heikkinen@partio.fi).

Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.9.2021