J-SP Piirin kevätkokous kaikille partiolaisille avoin tapahtuma (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään Teamsin kautta sunnuntaina 25.4. klo 12.00.

Linkki Teams-kokoukseen lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille lauantaina 24.4. ja se julkaistaan myös piirin nettisivuilla hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kevätkokous järjestetään etäkokouksena covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Etäkokouksen järjestäminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Kevätkokousposti lähetetään sähköisesti lippukuntien johtokolmikoille viikolla 13.

Kevätkokousaineisto julkaistaan piirin nettisivuilla viikolla 13.