L-SP EA2 -koulutus

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen EA2-kurssi (16 h*)

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla käydään läpi mm. hätäensiapu, vammojen tutkiminen ja niiden ensiapu, hypotermia sekä harjoitellaan erilaisia tilanteita.

Kurssi on samoajille, vaeltajille ja aikuisille, joilla on voimassa oleva EA 1 –kurssi (kurssin täytyy olla voimassa, kun EA2-kurssi alkaa).

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen yhteydessä (15.9.2021 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 2,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Max 20 kurssilaista.

Hinta: 15 € + rekisteröintimaksu / hlö
VIP 31.1.2022

Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, 044 027 0787, tiina.harkia@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hygienia
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Katsomus
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää
Tiina Harkia, tiina. harkia@partio. fi