L-SP VOK Aikuiset 18+ (teoriaosa) PERUTTU

VOK Aikuiset 18+

26.–28.8. (teoriaosa), paikka selviää myöhemmin

16.–18.9. (käytännön osa), paikka selviää myöhemmin

VOK on pop!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimia partioaluksen vahtipäällikkönä tai päällikkönä päiväolosuhteissa, lippukunnan käytäntöjen mukaan. Kurssi on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille partiolaisille.

Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jolla kartoitetaan kurssilaisten osaamisen lähtötasoa. Tasokokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille. Kurssille hakeutuvalla tulisi olla hieman kokemusta partiopurjehduksesta. Kurssille hakeutuvan tulisi vähintään auttavasti hallita (tai pystyä aiemman osaamisen perusteella palauttamaan mieleen) merikarttatyöskentelyn perustaidot (harpin ja merenkulun kolmioastelevyn käyttö matkan ja koordinaattien mittaamisessa), matka-aika-nopeus -laskujen käyttö, väistämissäännöt ja viitoitusjärjestelmä.

Hinta: 85 € / hlö

Vaeltaja;Aikuinen;

Meripartiojaosto, Vilja Parkkunen, 0400 750 253, vilja.parkkunen@partio.fi